ArtAgentPress

cover

 

Visualise the invisible – the book

This is a future classic with texts on participatory art and immaterial monuments in Sweden an on the Balkans. Texts by f.e. Suzana Milevska, Arba Bekteshi och Mona Livholts. Editors: Charlotte Åberg and Lott Alfreds. ArtAgent Press 2014

Price 100 kr or 11 Euro

Order from charlotte.aberg@artagent.info or lott@lottalfreds.com

 

 

 

The book To exhibit inside someone else’s head – on dialogue and artistic processes explores how to work as an artist in society, outside art-institutions. The context is art as dialogue-based and situation-specific. The sites are various working-places in Sweden. The book contains projects done between 2005-2009 and is a cooperation between ArtAgent member Malin Lobell and artist Camilla Carlsson. (only swedish)

Contact: malin@artagent.info

Att ställa ut i någon annans huvud. Om dialog och konstnärliga processer.

Hur kan en konstnärlig praktik utanför konstinstitutionerna och inifrån olika arbetsplatser diskuteras och presenteras? Hur möts konst och deltagare? Vad är konstnärligt utrymme? Hur förhåller sig det konstnärliga arbetet till pedagogik och estetiska lärprocesser? Vad innebär olika samverkansformer för konstnärsrollen, för betraktarens roll och för konstens roll i samhället?

Konstnärerna Camilla Carlsson och Malin Lobell har gemensamt utfört ett flertal längre och kortare uppdrag i samarbete med olika arbetsplatser inom Konstfrämjandets projekt SKISS. Kännetecknande
för konstnärernas arbetsprocess är dialogen och projektens fokus på process snarare än produkt.

Boken Att ställa ut i någon annans huvud dokumenterar och gestaltar en deltagarbaserad och situationsspecifik verksamhet under åren 2005–2009. Konstnärernas erfarenheter vävs ihop och utvecklar ett kunnande: Om konst som ett sätt att förstå. How to try to make sense.

 Antal sidor: 136

Utgivare: ArtAgentPress

Utgivningsår: 2012

Redaktion: Camilla Carlsson och Malin Lobell

Formgivning:  Malin Lobell och Minja Smacic

Tryck: LivoniaPrint, Riga

ISBN: 978-91-637-2077-2

Att köpa boken:
Skicka ett mail till
malin@artagent.info
och ange antal ex och din postadress.
Bokens pris: 160:- ink moms
Tillkommer gör en fraktkostnad på 36:-

Boken är tryckt med stöd från Längmanska Kulturfonden.